1395/7/30 جمعه

موضوع كتابها

تازه های نشر

اخبار

ليست نمايندگيها

ليست نمايندگيها

* ارسال رایگان کتاب با پست برای خرید بالای 20.000 تومان *

چاپ دوم اثر " خرگوش دهمي" توسط انتشارات امیرکبیر -1395/7/28 چهارشنبه 01:24 ب.ظ
چاپ دوم اثر " خرگوش دهمي" توسط انتشارات امیرکبیر به گزارش روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی این کتاب حاضر در رده سنی کودکان می باشد که در توضیح آن میتوان گفت خرگوش دهمی آن طرف پنجره، ماه توی آسمان بود، صدای شلپ شلوپ آب از آن دور دورها می آمد. ترمه خوابش نمیبرد. چندبار غلت زد و شمرد: یک گوسفند، دو گوسفند، سه گوسفند... اما بازهم خوابش نبرد.
اطلاعات بيشتر
چاپ سوم اثر " نيرنگ (آريو برزن)" توسط انتشارات امیرکبیر -1395/7/28 چهارشنبه 01:02 ب.ظ
چاپ سوم اثر " نيرنگ (آريو برزن)" توسط انتشارات امیرکبیر به گزارش روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی کتاب حاضر بیان میدارد در آخرین سال های حکومت هخامنشیان اسکندر مقدونی توانست مقدونیه و یونان را متحد کند و به ایران هجوم آورد. داریوش سوم پادشاه هخامنشی در جنگ با اسکندر شکست خورد و از برابر او گریخت.
اطلاعات بيشتر
چاپ نهم اثر " زندگي من و دو داستان ديگر " توسط انتشارات امیرکبیر -1395/7/28 چهارشنبه 12:06 ب.ظ
چاپ نهم اثر " زندگي من و دو داستان ديگر " توسط انتشارات امیرکبیر داستان "زندگی من" که از قوی ترین داستانهای آنتوان چخوف به شمار می آید مربوط به سال هایی است که پس از قتل الکساندر دوم، دگرگونی شدیدی در وضع اجتماعی روسیه پدید آمد و فقر و تیره روزی همه جا رافراگرفت.
اطلاعات بيشتر
چاپ پنجم اثر " درباره هگل و فلسفه او (مجموعه مقالات)" توسط انتشارات امیرکبیر -1395/7/28 چهارشنبه 11:21 ق.ظ
چاپ پنجم اثر " درباره هگل و فلسفه او (مجموعه مقالات)" توسط انتشارات امیرکبیر اثر حاضر حاوی مقالاتی درباره جنبه های مختلف فلسفه هگل و زندگی نامه اوست. همچنین ارایه دهنده مطالبی است که نظر هگل را در مورد مسئله شک دیالکتیک، مقام انسان، فلسفه تاریخ، و هنرمطرح میکند.
اطلاعات بيشتر