1393/9/27 پنج شنبه

موضوع كتابها

آثار در دست انتشار

اخبار

تازه های نشر

ليست نمايندگيها

ليست نمايندگيها

 فروشگاه اینترنتی موسسه انتشارات امیرکبیر

w  w  w  .  a  m  i  r  k  a  b  i  r  .  n  e  t

با خرید آنلاین کتاب از فروشگاه اینترنتی انتشارات امیرکبیر،

 از هر کجای ایران، هزینه ارسال کتاب برای مشتریان محترم

رایگان
خواهد بود.


چاپ دوم کتاب " مجمع الانساب " توسط موسسه انتشارات امیرکبیر -1393/9/26 چهارشنبه 01:34 ب.ظ
چاپ دوم کتاب " مجمع الانساب " توسط موسسه انتشارات امیرکبیر مجمع الانساب یکی از متون مهم و معتبر تاریخی است که در دوره مغول نوشته شده، این اثر تاریخ عمومی ایران از حضرت آدم(ع) تا روزگار مغول را شامل می شود....
اطلاعات بيشتر
چاپ سيزدهم کتاب " روح القوانین (دوجلدي) " توسط موسسه انتشارات امیرکبیر -1393/9/26 چهارشنبه 01:27 ب.ظ
چاپ سيزدهم کتاب " روح القوانین (دوجلدي) " توسط موسسه انتشارات امیرکبیر هدف منتسکیو از نوشتن کتاب روح القوانین، تبیین قوانین و نهادهای اجتماعی بوده است. البته دستیابی به این هدف در نگاه اول دست نیافتنی به نظر می رسد ...
اطلاعات بيشتر
چاپ اول كتاب " حكايت ني(دفترپنجم)" توسط موسسه انتشارات امیرکبیر -1393/8/28 چهارشنبه 02:41 ب.ظ
چاپ اول كتاب " حكايت ني(دفترپنجم)" توسط موسسه انتشارات امیرکبیر منظومه‌هاي فارسي به عنوان آثاري ادبي كه ماهيتي روايي و داستاني دارند، نمونه‌هاي درخشاني از پيشينه داستان‌پردازي در ادبيات فارسي هستند. ...
اطلاعات بيشتر