1398/9/18 دوشنبه

شرح خبر

1393/3/27 سه شنبه 06:25 ق.ظ
تعامل ادراکی انسان با ایده‌های فضایی ـ هندسی در معماری توسط موسسه انتشارات امیرکبیر منتشرشد

این کتاب مباحث یک رساله نظریه‌پردازی است با عنوان کلی (نسبت مکتب اسلام با فلسفه هنر، معماری و شهرسازی) و عنوان خاص (تعامل ادراکی انسان با ایده‌های فضایی - هندسی در معماری) این رساله در تاریخ ۳/۳/۹۰ در کرسی‌های حمایت از نظریه‌پردازی شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی ارائه و مورد داوری و تأئید قرار گرفت. این نظریه در ششمین جشنواره بین‌المللی فارابی با عنوان (نظریه پرداز برجسته) مورد تقدیر قرار گرفت.

مقوله ایده‌های فضایی - هندسی در معماری، از مهم‌ترین شاخص‌ها در ارزیابی معماران شایسته از ناشایسته و آثار و سبک‌های ارزشمند و اصیل از آثار و سبک‌های انحرافی و غیر اصیل می‌باشد. در رویکردهای معاصر غربی، مبتنی بر معرفت‌شناسی‌های (شکاک و نسبی‌گرا) و انسان‌شناسی‌های (حسی ـ غریزی) فلسفه هنر و معماری دچار بی‌هدفی و بی‌غایتی نیهیلیسم و هرج و مرج (آنارشیسم) شده است. بازتاب چنین رویکردی در معماری، اغلب باعث خودبنیادی معماران در انتخاب ایده‌های فضایی - هندسی گشته و آثار معماری به جای آبادکردن محیط زیست انسانها، تبدیل به بت و بت‌سازی شده است. در این رساله، انتخاب ایده‌های فضایی - هندسی در معماری، متناسب با نیازهای متنوع انسانها، پیش‌بینی و تبیین گردیده است.

این کتاب نوشته جناب آقای عبدالحمید نقره‌کار در ۱۰۰۰ نسخه، ۱۶۰ صفحه، قطع رقعی و با قیمت ۶۵۰۰۰ ریال چاپ شده است.

معرفی نویسنده:
عبدالحمید نقره‌کار عضو هیأت علمی و دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، مدیر قطب علمی معماری اسلامی، ریاست دانشکده معماری و شهرسازی، ریاست کرسی نظریه‌پردازی، هنر و معماری و شهرسازی.