1398/7/26 جمعه

شرح خبر

1397/4/19 سه شنبه 06:01 ق.ظ
کتاب «اصول و فلسفه تعلیم و تربیت» به چاپ شصت و ششم رسید

کتاب «اصول و فلسفه تعلیم و تربیت» به چاپ شصت و ششم رسید


کتاب «اصول و فلسفه تعلیم و تربیت» نوشته علی شریعتداری که به همت انتشارات امیرکبیر منتشر شده به چاپ شصت و ششم رسید.

کتاب حاضر، همان طور که از عنوان بر می‌آید شامل اصول و فلسفه تعلیم و تربیت است. مراد از اصل در این کتاب مفاهیم، نظریه‌ها و قواعدی است که به صورت قضایای نسبتا کلی بیان شده‌اند. مفاهیم و نظریات ترتیبی را می‌توان از تعالیم دینی، زندگی پیشوایان معصوم و از تحقیقات روانشناسان، جامعه‌شناسان و نظریات مربیان معروف استخراج کرد.

فلسفه تعلیم و تربیتی نیز پایه و اساس، ارکان، ماهیت، هدف، روش و محتوای آنچه را که تربیت خوانده می‌شود، روش می‌سازد.

در فلسفه تعلیم و تربیت قهراً رابطه فلسفه با تعلیم و تربیت مورد بحث قرار می‌گیرد. برای روشن کردن ارتباط فلسفه با تعلیم و تربیت باید ابتدا مفهوم فلسفه و تعلیم و تربیت را بیان و آن گاه رابطه این دو را بررسی کرد.

در فلسفه تعلیم و تربیت، مکتب‌های فلسفی یا اجتماعی و آراء تربیتی آنها نیز مورد بحث قرار می‌گیرد. نویسنده نیز در این کتاب پاره‌ای از مکتب‌های فلسفی را به اختصار مورد بحث قرار داده و بعد به ذکر نظریات تربیتی آنها اقدام می‌کند. در بخشی از این کتاب فلسفه تربیتی اسلام نیز به اختصار مورد توجه قرار گرفته است.

کتاب حاضر در 13 فصل سامان یافته و در آن مطالبی چون واقعیت جهاk، رئالیسم تعلیم و تربیت، مفهوم فلسفه و ... بررسی شده است.

کتاب «اصول و فلسفه تعلیم و تربیت» نوشته علی شریعتمداری با شمارگان دو هزار نسخه در 271 صفحه به بهای 20 هزار تومان از سوی انتشارات امیرکبیر منتشر شده است.