1399/1/21 پنج شنبه

دفتر مرکزی: تهران،خیابان جمهوری اسلامی -میدان استقلال)ضلع جنوب شرقی
چهار راه مخبرالدوله( پلاك ۲
تلفن:  ۲-۳۳۹۰۰۷۵۱
صندوق پستی:  ۱۱۳۶۵ -۴۱۹۱
دورنگار: ۳۳۹۰۳۷۴۷

بازرگاني و  فروش:  
۶۱۲۸  و  ۲-۳۳۹۰۰۷۵۱

انفورماتیک:  
۳۳۹۹۷۶۸۶

روابط عمومی:
۳۳۱۱۰۶۵۰    -    pr@amirkabir.net

شکوفه(اداری بخش کودکان):
۳۳۹۲۶۶۲۲

علمی فرهنگی:
۳۳۹۰۴۴۵۶    -    bookamirkabir@gmail.com

پست الکترونیکی        
info@amirkabir.net
لينك كانال                  https://t.me/amirkabirpublications
------------------------------------------------------------------------------------
آدرس و شماره تلفن فروشگاه‌ها

فروشگاه شماره 2
خیابان انقلاب- نبش فخر رازی- روبری درب اصلی دانشگاه تهران
تلفن    66400757

فروشگاه شماره 3
خیابان جمهوری- روبروی باغ سپه سالار
تلفن    33116810

فروشگاه شماره 7
خیابان انقلاب- بین اردیبهشت و 12 فروردین- ضلع جنوب شرقی طبقه همکف بازارچه کتاب
تلفن    66469685