1393/9/7 جمعه

موضوع كتابها

آثار در دست انتشار

اخبار

تازه های نشر

ليست نمايندگيها

ليست نمايندگيها

 فروشگاه اینترنتی موسسه انتشارات امیرکبیر

w  w  w  .  a  m  i  r  k  a  b  i  r  .  n  e  t

با خرید آنلاین کتاب از فروشگاه اینترنتی انتشارات امیرکبیر،

 از هر کجای ایران، هزینه ارسال کتاب برای مشتریان محترم

رایگان
خواهد بود.


چاپ اول كتاب " حكايت ني(دفترپنجم)" توسط موسسه انتشارات امیرکبیر -1393/8/28 چهارشنبه 02:41 ب.ظ
چاپ اول كتاب " حكايت ني(دفترپنجم)" توسط موسسه انتشارات امیرکبیر منظومه‌هاي فارسي به عنوان آثاري ادبي كه ماهيتي روايي و داستاني دارند، نمونه‌هاي درخشاني از پيشينه داستان‌پردازي در ادبيات فارسي هستند. ...
اطلاعات بيشتر
چاپ نهم كتاب " بت هاي ذهني و خاطره ازلي" توسط موسسه انتشارات امیرکبیر -1393/8/28 چهارشنبه 02:38 ب.ظ
چاپ نهم كتاب " بت هاي ذهني و خاطره ازلي" توسط موسسه انتشارات امیرکبیر كتاب حاضر به دو بخش تقسيم مي شود بخش اول چند مقاله مشهور از نويسنده اثر با نام‌هاي معارضه جويي معاصر و هويت فرهنگي،‌ بت‌هاي ذهني و خاطره ازلي،‌ تفكر هندي و علم غربي،‌ تصوير يك جهان يا بحثي درباره هنر ايران است. ...
اطلاعات بيشتر
چاپ سي و يكم كتاب " توصيف ساختمان دستوري زبان فارسي " توسط موسسه انتشارات امیرکبیر -1393/8/28 چهارشنبه 02:33 ب.ظ
چاپ سي و يكم كتاب " توصيف ساختمان دستوري زبان فارسي " توسط موسسه انتشارات امیرکبیر توصيف ساختمان دستوري زبان فارسي نخستين كتاب كامل است كه بر پايه زبان‌شناسي عمومي نوشته شده است و اساس آن تجزيه و تحليل 11هزار جمله فارسي امروزي است كه از كتاب‌ها، مجلات، رونامه‌ها و نوشته‌هاي مختلف استخراج شده است. ...
اطلاعات بيشتر