1397/2/7 جمعه

شرح خبر

1395/9/7 يكشنبه 05:10 ق.ظ
اخلاق زيست محيطي در حكمت اسلامي

به گزارش روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی اثر حاضر تلاش دارد تا ضمن دستيابي به مباني و اصول اخلاق زيست‌محيطي در حكمت اسلامي، افزون از بعد علمي، با توجه به بحران‌هاي زيست‌محيطي كنوني كه ناشي از ترابط نادرست بشر با طبيعت است، در جهت بهسازي رفتار اخلاقي انسان با محيط زيست گامي هر چند كوتاه برداشته و به برخي اصول و لوازم همزيستي اخلاقي با طبيعت توجه جدي كند

چاپ دوم این اثر که نوشته علي كريميان صيقلاني میباشد با جلدشومیز و قطع رقعی توسط انتشارات امیرکبیر با قیمت 180/000 ریال منتشر شده است.